Voor kinderen:

De lessen vinden wekelijks plaats, op maandag t/m vrijdag, behalve in de vakantieperiodes*, op een in overleg met de docente te bepalen tijdstip.

De lessenpakketten zijn als volgt:

  • 30 minuten individueel voor kinderen in groep 1 en 2
  • 45 minuten individueel voor kinderen vanaf groep 3
  • 50 minuten individueel voor kinderen vanaf groep 3, 2x 25 minuten per week
  • 60 minuten individueel na het behalen van het B-examen van de EPTA, 2x 30 minuten per week

Algemene Muziektheorie is een wekelijkse groepsles online, waarin aandacht wordt besteed aan diverse aspecten van het muziekonderwijs, zoals ritme- en solf├Ęge games, basiskennis in de muziekgeschiedenis, zelf stukken componeren en theorie. Deelname is niet verplicht.

Voor beginnende leerlingen is er een proef periode van 8 lessen. Check a.u.b. de tarieven lijst voor meer details.

voor de tarieven lijst zie hier

Voor de pianolessen zijn boeken nodig. In overleg met de leerling(e) zal bepaald worden welke boeken door de leerling(e) aangeschaft moeten worden. Er zijn meerdere methodes om uit te kiezen.

Wanneer de leerling(e) geen gebruik maakt van de afgesproken les, blijft lesgeld verschuldigd. Bij ziekte kan de les online gevolgd worden op de normale lestijd. Dit in verband met de regels rondom Covid19.

In verband met Covid19 gaan de pianolessen bij mij thuis als volgt:

a) Bij de voordeur komt de leerling binnen. Geen deurbel! Er is een heel mooi bankje waar de leerling droog kan zitten wachten tot het tijd is.

b) Ik doe de voordeur open, wanneer het tijd is. De leerling doet de voordeur dicht. Ik blijf altijd 1,5 meter afstand tot de leerling behouden.

c) De leerling gaat in het fonteintje bij het toilet de handen 20 seconden met zeep goed wassen en droogt de handen en het fonteintje met een schoon groen handdoekje. Daarna gaat het handdoekje in het gele mandje op de grond. Elke leerling pakt een schoon handdoekje.

d) De leerling gaat achter de piano zitten en regelt zelf de afstand en de hoogte. Pedaalverhoger heb ik al neergezet voor de leerling indien nodig.
De leerling plaatst zelf de boeken op de lessenaar en ook het schriftje. Eigen potlood en eigen gum liggen ernaast.

e) Na de les gaat de leerling via de oude lespraktijk deur naar buiten. Thuis even wederom handen wassen voor 20 seconden.

f) Ik doe de voordeur open, wanneer het tijd is, voor de volgende leerling, die de handen gaat wassen. In de tussentijd ontsmet ik de pianotoetsen en de pianokruk voor de volgende leerling.

Omdat er geen ruimte in de leskamer is om de 1,5 meter afstand te waarborgen voor ouders die toehoren, kunnen zij de les in de huiskamer en/of via skype/facetime (microfoon uit) volgen.

Deze situatie heeft mij aan het denken gezet over de opzet van de lespakketten die ik met behulp van jullie input kan aanbieden voor komend schooljaar.

1) Alleen pianolessen bij mij thuis, met 1,5 meter afstand.
2) Alleen pianolessen online.
3) Combinatie pianoles bij mij thuis en pianoles online.
4) Algemene Muziektheorie lessen met alle leerlingen tegelijkertijd online.

Examen training is alleen voor kandidaten. Informatie hierover volgt nog. Dit is separaat en geen onderdeel van het lespakket.

De frequentie is ook variabel, maar wel afhankelijk van wat ik denk dat goed voor de desbetreffende leerling is. Adaptief onderwijs, dus.

  • A) Meerdere, maar korte lessen in de week.
  • B) 2x per week, gelijke lesduur.
  • C) 1x per week.

 

Voor volwassenen:

  • 45 minuten individueel voor volwassenen vanaf 21 jaar.
  • 60 minuten individueel voor volwassenen vanaf 21 jaar.

 

* voor de vakantieperiodes zie hier