Voor kinderen:

De lessen vinden wekelijks plaats, op maandag t/m vrijdag, behalve in de vakantieperiodes*, op een in overleg met de docente te bepalen tijdstip.

De frequentie is variabel en afhankelijk van wat ik denk dat goed voor de desbetreffende leerling is. Adaptief onderwijs, dus.

  • A) 2x per week, gelijke lesduur.
  • B) 1x per week.

De lessenpakketten zijn als volgt:

  • 30 minuten individueel voor kinderen in groep 1 en 2
  • 45 minuten individueel voor kinderen vanaf groep 3
  • 50 minuten individueel voor kinderen vanaf groep 3, 2x 25 minuten per week
  • 60 minuten individueel voor middelbare scholieren, 2x 30 minuten per week

Algemene Muziektheorie is een wekelijkse groepsles online, waarin aandacht wordt besteed aan diverse aspecten van het muziekonderwijs, zoals ritme- en solfège games, basiskennis in de muziekgeschiedenis, zelf stukken componeren en theorie. Deelname is niet verplicht.

Voor beginnende leerlingen is er een proef periode van 8 lessen. Check a.u.b. de tarieven lijst voor meer details.

voor de tarieven lijst zie hier

Voor de pianolessen zijn boeken nodig. In overleg met de leerling(e) zal bepaald worden welke boeken door de leerling(e) aangeschaft moeten worden. Er zijn meerdere methodes om uit te kiezen.

De pianolessen gaan bij mij thuis als volgt:

a) Bij de lespraktijk deur komt de leerling stilletjes binnen, 2 minuten vòòr dat de les begint. Er is een heel mooi bankje waar de leerling droog kan zitten wachten tot het tijd is.

b) De leerling gaat in het fonteintje bij het toilet de handen 20 seconden met zeep goed wassen en droogt de handen en het fonteintje met een schoon handdoekje. Daarna gaat het handdoekje in het gele mandje op de grond. Elke leerling pakt een schoon handdoekje.

c) De leerling gaat achter de piano zitten en regelt zelf de afstand en de hoogte. Pedaalverhoger heb ik al neergezet voor de leerling indien nodig.
De leerling plaatst zelf de boeken op de lessenaar.

d) Na de les gaat de leerling via de lespraktijk deur naar buiten. De volgende leerling is dan de handen aan het wassen.

e) Een ouder mag stilletjes en op de achtergrond aanwezig zijn tijdens de les van hun kind.

Indien de leerling ziek is of het is logistiek lastig de leerling naar de lespraktijk te brengen, is het mogelijk de les online te laten plaatsvinden. De leerling zorgt dat alles gereed staat 5 minuten vòòr aanvang van de les.

Afzeggen van een les op de lesdag zelf, geldt als een les en kan niet meer worden ingehaald.

Examen training is alleen voor piano examen kandidaten. Informatie hierover volgt nog. Dit is separaat en geen onderdeel van het lespakket.

* voor de vakantieperiodes zie hier