Elk jaar kunnen leerlingen deelnemen aan EPTA LGP graad examens. De pianojuf bepaalt welk niveau.

De examens worden over heel Nederland op diverse lokaties gehouden.

De examens vinden meestal plaats rond maart/april van elk jaar.

Eerst is er een concert-achtig optreden van alle kandidaten. Deze zijn openbaar.

Vervolgens, na een kleine pauze, is er het schriftelijke theorie examen.

De juryleden (2) beoordelen elke kandidaat. De theorie examens worden nagekeken.

Zodra de jury klaar is, wordt er een feestelijke diploma uitreiking gehouden. Elke kandidaat krijgt ook nog tops (positieve opmerkingen) en tips (iets waar de kandidaat aan zou kunnen werken om het pianospel nog beter te maken).

 

EPTA= European Piano Teachers Association

LGP= Landelijke Graadexamens Piano

 

EPTA examens 2013