Tarieven pianolessen schooljaar 2021-2022

Mogelijkheden om lessen te volgen:

1) Alleen pianolessen bij mij thuis, met 1,5 meter afstand.
2) Alleen pianolessen online.
3) Combinatie pianoles bij mij thuis en pianoles online.
4) Algemene Muziektheorie lessen met alle leerlingen tegelijkertijd online. Deelname is niet verplicht.

De frequentie is variabel, maar wel afhankelijk van wat ik denk dat goed voor de desbetreffende leerling is. Adaptief onderwijs, dus.

  • A) Meerdere, maar korte lessen in de week.
  • B) 2x per week, gelijke lesduur.
  • C) 1x per week.

Lespakket prijs voor het komende schooljaar:

Kinderen tot 21 jaar:

Les duur*:                           1e Termijn:        2e Termijn:        Individuele lesprijs:

30 minuten (groep 1/2)      € 435,–               € 435,–                     € 30,–

45 minuten (groep 3+)       € 652,50             € 652,50                    € 45,–

50 minuten (2x 25 min)      € 725,–               € 725,–                     € 50,–

60 minuten (2x 30 min)      € 870,–               € 870,–                      € 60,–

2ekind** krijgt 10% korting op de lesprijs:

Les duur*:                           1e Termijn:        2e Termijn:        Individuele lesprijs***:

30 minuten  (groep 1/2)      € 391,50          € 391,50                    € 30,–

45 minuten  (groep 3+)       € 587,25            € 587,25                  € 45,–

50 minuten (2x 25 min)       € 652,50           € 652,50                  € 50,–

60 minuten (2x 30 min)       € 783,00           € 783,00                    € 60,–

Betaling in termijnen:

1e Termijn te voldoen in september 2021

2e Termijn te voldoen in januari 2022

Proefperiode:

Voor beginnende leerlingen is een proefperiode van 8 lessen. De lesprijs is 8 keer de individuele lesprijs van de lesduur. Bijvoorbeeld: 8x €30,00 = € 240,00 voor 30 minuten lessen of 8x € 45,00 = € 360,00 voor 45 minuten lessen.

Bij voortzetting van de lessen na de proefperiode, wordt de resterende lesprijs verrekend met de rest van de termijn.

Examentraining EPTA Graadexamens;

Examen training is alleen voor kandidaten. Informatie hierover volgt nog. Dit is separaat en geen onderdeel van het lespakket. Informatie volgt nog.

 

 

Volwassenen vanaf 21 jaar:

Les duur*:                 1e Termijn:             2e Termijn:           Individuele lesprijs:

45 minuten                € 790,00                  € 790,00                 € 55,00

60 minuten              € 1.053,00               € 1.053,00                € 72,50

Arrangement voor volwassenen vanaf 21 jaar:

10 lessenkaart:          10 x individuele lesprijs volwassenen vanaf 21 jaar

 

 

* uitgaande van wekelijkse lessen. Andere arrangementen hebben verschillende prijzen.

** dezelfde korting geldt ook voor het volgende kind uit het gezin.

*** 10% korting geldt niet voor de individuele lesprijs.