Tarieven pianolessen schooljaar 2023-2024

Lespakket prijs voor het komende schooljaar:

Kinderen tot 21 jaar:

Les duur*:                           1e Termijn:        2e Termijn:        Individuele lesprijs:

30 minuten (groep 1/2)      € 450,–               € 450,–                     € 31,50

45 minuten (groep 3+)       € 675,–               € 675,–                     € 47,25

50 minuten (2x 25 min)      € 750,–               € 750,–                     € 52,50

60 minuten (brugklas+)      € 900,–               € 900,–                     € 63,–

2ekind** krijgt 10% korting op de lesprijs:

Les duur*:                           1e Termijn:        2e Termijn:        Individuele lesprijs***:

30 minuten  (groep 1/2)      € 405,–               € 405,–                    € 31,50

45 minuten  (groep 3+)       € 607,50,–          € 607,50,–               € 47,25

50 minuten (2x 25 min)       € 675,–               € 675,–                    € 52,50

60 minuten (brugklas+)       € 810,00             € 810,00                  € 63,–

Betaling in termijnen:

1e Termijn te voldoen in augustus 2023

2e Termijn te voldoen in januari 2024

Proefperiode:

Voor beginnende leerlingen is een proefperiode van 8 lessen. De lesprijs is 8 keer de individuele lesprijs van de wekelijkse lesduur. Bijvoorbeeld: 8x €31,50 = € 252,– (30 minuten lessen) voor kinderen in groep 1/2. 8x € 47,25 = € 378,– (45 minuten lessen) òf 8x €52,50 = € 420,– (50 (2×25) minuten lessen) voor kinderen vanaf groep 3. 8x € 63,– = € 504,– (60 (2×30) minuten lessen) voor kinderen vanaf de brugklas.

Bij voortzetting van de lessen na de proefperiode, wordt het al betaalde bedrag verrekend met de rest van het bedrag voor die termijn.

Tussentijdse opzegging lessen:

Indien de lessen tussentijds (binnenin een termijn van een schooljaar) worden stopgezet, is lesgeld verschuldigd voor 4 lesweken. De leerling heeft recht op het volgen van deze lessen gedurende de 4 lesweken. Indien de periode van opzegging langer dan deze 4 lesweken duurt, is restitutie mogelijk voor de resterende lesweken van de desbetreffende termijn. De prijs voor de lessen binnenin het lespakket geldt dan, niet de individuele lesprijs.

Het nemen van lessen in mijn praktijk betekent dat automatisch het bovenstaande geldt.

15-lessenkaart:

Alleen bij zeer hoge uitzondering is het mogelijk om een 15-lessenkaart aan te schaffen. Dit geldt alleen voor 60-minuten lessen en alleen voor de individuele lesprijs. Dus 15 x € 63,– = € 945,–.

Examentraining EPTA Graadexamens;

Examen training is alleen voor kandidaten. Informatie hierover volgt nog. Dit is separaat en geen onderdeel van het lespakket. Informatie volgt nog.

 

* uitgaande van wekelijkse lessen. Andere arrangementen hebben verschillende prijzen.

** dezelfde lespakket prijs geldt ook voor het volgende kind uit het gezin.

*** 10% korting geldt niet voor de individuele lesprijs.