Privacyverklaring

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk, gevestigd aan Elandsgang 5 5646 BC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– verslagen van pianolessen, mede van personen jonger dan 16 jaar
– opnames van pianolessen en uitvoeringen, mede van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je te ondersteunen bij pianolessen en uitvoeringen

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij hanteren een bewaartermijnen van 1 jaar na beƫindiging van de dienstverlening tenzij anders is overeengekomen.

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij hanteren hierbij de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van onze website https://mirjamrodriguesdemiranda.nl.

Ons website-adres is: https://mirjamrodriguesdemiranda.nl.

Onze website is gericht op het verstrekken van informatie, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld:
– De website is niet gericht op het achterlaten van reacties.
– De website kent geen contactformulieren
– De website kent geen geregistreerde gebruikers
– De website is niet gericht op het uploaden van media
– De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Onze website kent afbeeldingen of opnames van personen. Deze worden alleen geplaatst met toestemming van deze personen. Bij personen van jonger dan 16 jaar worden deze alleen geplaatst met toestemming van de ouders.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben geplaatst over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mirjam.rodrigues.de.miranda.pianodocent@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Onze website kent ingesloten inhoud van andere websites
– Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, maps, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
– Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirjam.rodrigues.de.miranda.pianodocent@hotmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mirjam Rodrigues de Miranda, pianolespraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mirjam.rodrigues.de.miranda.pianodocent@hotmail.com